گود (هلیو)

سیستم چاپ هلیوگراور و یا چاپ گود یکی از بهترین سیستمهای چاپ در دنیا محسوب میشود. هلیوگراور (چاپ گود) عبارت است از: سیلندرهایی که طرح مورد نظر بر روی آن به وسیله ماشینهای لیزری یا بوسیله شیمیایی به صورت گود ساخته میشود. در عمل چاپ حفره ها و گودی های روی سیلندر پر از مرکب میگردد و سطح سیلندر به وسیله تیغه دکتر بلید۳ پاک و بعداً عمل چاپ انجام میشود.

 

چاپ گود(هلیو)

آماده سازی چاپ گود که تکامل همان کندهکاری روی فلز است امروزه بسیار پیشرفت کرده است. شاید مؤثرترین پیشرفت های تکنولوژی پیش از چاپ در روش چاپ هلیوگراور به وقوع پیوسته باشد. چون امروزه مجموع اسکنر و کامپیوتر، اطلاعات مربوط به تفکیک رنگی و صفحه لیآت شده، توسط لیزر روی سیلندر کپی میشود و سیلندر رنگهای مختلف، بدون کمترین خطا از این طریق ساخته میشود.

چاپ گود(هلیو)

محصول چاپ با ماشین هلیوگراور بسیار بهتر از دیگر چاپ ها میباشد و مزیتهای آن عبارت است از:

خشک شدن سریع مرکب ،قابل استفاده برای تیراژهای بالا که میتواند از هر سیلندر آن تا یک میلیون یا بیشتر چاپ گرفت.

 بر روی فیلمهای بسته بندی فویلهای آلومینیومی، کاغذ، مقوا، پارچه و حلبهای بسته بندی تقسیم هلیوگراور چاپ مینماید.

چاپ مجله های پرتیراژ برای کم تیراژ مقرون به صرفه نیست.

در چاپ هلیوگراور علاوه بر انواع فیلمهای بسته بندی، میتوان از کاغذ متوسط و با گیرایی مرکب بالا نیز استفاده نمود مشروط بر اینکه سطح کاغذ صاف و هموار باشد.

مصرف کم مرکب؛ با وجود اینکه چاپ هلیوگراور پررنگتر به نظر میرسد.