عملیات تکمیلی

خط تولید چاپ بدون عملیات تکمیلی ، انتظار مشتریان را برآورده  نمی سازد . ارائه راه حل های مفید کاری به مشتریان ، از اهداف واحد عملیات پس از چاپ می باشد ، باید سعی نمود با کامل کردن سرویس های عملیات تکمیلی پس از چاپ ، تا مراحل پایانی هر کار ، در کنار مشتریان خود باشیم.

عملیات تکمیلی

عملیات پس از چاپ  ممکن است به منظر ایجاد جلوه و زیبایی یا حفاظت و پایداری سطح چاپ شده  باشند.( انواع ورنی زنی ترموگرافی ، برجسته سازی ، طلا کوبی ؛ سلفون کشی ، لمینت و ... ) عملیات که پس از چاپ شدن کاغذ ،  مقوا و پلاستیک  و .. روی انها صورت می گیردو کار را به خوبی معرفی می کند و در این حیطه قرار می گیرند.

 

عملیات تکمیلی