مفتول

مفتول‌دوزی یک روش معمولی صحافی برای کتابهای درسی، بروشورها، مجلات کم صفحه، دفتر، کاتالوگ و جزوات است. بعد از چاپ فرم‌ها کلیه فرم‌های چاپی به ماشین تاکن سپرده می‌شود و بعد از تا شدن ترتیب می‌گردد و فرم ها داخل هم قرار می گیرد.در صحافی مجله به صورت مفتول‌دوزی چنانچه تیراژ کار زیاد باشد معمولاً از ماشین‌های اتوماتیک ترتیب و دوخت مجله استفاده می‌شود. معمولاً برای صحافی مجلات که به خارج از کشور ارسال می‌شود بخصوص در نقاطی که رطوبت هوا زیادتر است از سیم مفتول استیل استفاده می‌شود تا از زنگ‌زدگی جلوگیری شود هر چه برگ‌های کتاب یا مجله بیشتر باشد باید از سیم مفتول ضخیم‌تری استفاده نمود.

صحافی مفتول

همواره کارهایی که همه آن یا قسمتی از آن کاغذ گلاسه باشد مفتول ضخیم‌تر و مقاوم‌تری نیاز دارد. علاوه بر ضخامت کار تمام شده نوع دماغه دستگاه مفتول‌زن نیز در تعیین ضخامت و اندازه مفتول مؤثر است.

 

 

صحافی مفتول