سلفون

جهت محافظت بیشتر از بسته بندی در برابر عواملی نظیر: رنگ گرفتگی و جلوگیری از ساییده شدن و پوسیدگی و ایجاد براقیت و جذابیت در محصول چاپ شده از پوشش هایی مثل: سلفون، یووی و ورنی استفاده می شود که این عملیات را می توان با استفاده از دستگاههای مخصوص سلفون کشی و روشهای چاپی مانند: سیلک اسکرین. لترپرس. افست و … انجام داد.

سلفون

سلفون پوششی است که موجب استحکام بسته بندی و از آن در برابر صدمه های احتمالی محافظت می کند و در انواع متفاوت مانند: مات.براق، مخملی و طرح دار بر روی محصول چاپی، با توجه به نیاز آن محصول انجام می شود و یکی از متداول ترین روش ها جهت پوشش روی سطح چاپی می باشد که توسط دستگاه های مخصوص سلفون کشی لایه نازکی از پلاستیک روی سطح کار چسبانده می شود. شیوه کار آن به این شکل است که سلفون های رول به کمک چسب روی سطح جعبه چسبانده می شود. به دو شکل ماشینی: نیمه اتوماتیک و اتوماتیک و در دو نوع: حرارتی و ساده می باشند. در نوع حرارتی به علت استفاده از حرارت سلفون به شکل مطلوب تری بر روی محصول چاپی قرار می گیرد.

سلفون ها میکرون های مختلفی دارند که بسته به کاری که رویش انجام می گردد از آنها استفاده می شود.

سلفون