ورنی

چگونگی جلوه کردن تصویط چاپ شده و شفافیت یا  براق بودن آن  را می توان با ورنی زدن به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داده و زیبا تر کرد . ورنی نه تنها  باعث جذابیت بیشتر تصویر ، بلکه  موجب افزایش قدرت و استحکام اثر چاپ شده نیز می شود مانند پوستر و کاتالوگ ، انواع کارت ، همچنین از ورنی می توان فقط در  قسمت های خاصی از تصویر « ورنی موعی »  استفاده نمود که جلوه تصویر چاپ شده را در قسمت های ورنی خورده افزایش می دهد . 

ورنی

ورني‌ها و اندود‌ها سهم عمده‌اي از بازار uv را شامل مي‌شوند. صيقل و جلاي مواد چاپي بر اين دليل انجام مي‌شود تا محافظت ايجاد كرده و جلوه‌ي ظاهر آن را افزايش دهد. هدف نهايي از هر دو حالت اين است كه كار به‌وسيله‌ي ورقي نازك به عمل آيد. استوانه‌هاي ماوراء بنفش اندود عمدتاً انجام عمل جلا را به منظور صافي و براقي و گستردن انجام مي‌دهند، در حالي كه چسبندگي فراورده‌هاي uv هر چند از نظر اندازه‌ي جلا و درخشندگي پايين تر است ولي همچنان از فراورده‌هاي صمغي زرين متداول يا روغن جلاهاي صمغي و روغني بالاتر است.انجام اندود ورني ممكن است به اين منظور باشد كه لايه نازكي از مواد بسيار گسترده فراوان را به صورت روكش براي منظور همگاني در صنعت به كار ببرند. مشكلاتي با انجام فرايند غوطه دادن ممكن است بوجود آيد در صورتيكه ميزان پايين چسبندگي ماده جلا دهنده يا در مقادير كوچك در مورد اشيايي به كار رود كه پر مغز بوده و جاذب رطوبت

ورنی