شخصی سازی

فرآیند تخصیص کارت به یک فرد خاص، شخصی سازی نامیـده می شـود و مرحله ای اسـت که پـس از صـدور کارت می بایست انجام پذیرد تا کارت آماده ارسال به اشخاص گردد.در اصطلاح کلی، شخصی سازی به معنی بارگذاری همه اطلاعات تخصیص داده شده به شخص در یک کارت است که این داده ها می تواند شامل نام و آدرس و یا اطلاعات مالی و بانکی فرد باشند، آنچه که اهمیت دارد این است که این اطلاعات منحصر به یک کارت خاص می باشد و شامل بارگذاری اطلاعات بر روی چیپ یا نوار مغناطیسی کارت و چاپ یا برجسته سازی مشخصات دارنده کارت، بر روی کارت می باشد.واحد شخصی سازی شرکت انیاک با ظرفیت بیش از 50 هزار کارت در روز خدمات شخصی سازی کارت به بانکها ، موسسات مالی و سایر مشتریان غیر بانکی را ارائه مینماید. تجهیزات مستقر در واحد شخصی سازی شرکت از به روز ترین و سریعترین تجهیزات موجود در دنیاست که کلیه خدمات مربوط به In coding کارتهای مغناطیسی و اسمارت ، In bussing و Mailing کارتها را انجام میدهد.

انواع شخصی سازی:

شخصی سازی فیزیکی کارت نظیر برجسته سازی کارت یا ثبت اطلاعات با جوهرهای خاص بر روی کارت

شخصی سازی الکترونیکی نظیر بارگذاری داده های شخصی در حافظه کارت هوشمند یا نوار کارت مغناطیسی

شخصی سازی الکترونیکی با توجه به حجم اطلاعات بین 5 تا 20 ثانیه، زمان نیاز دارد. و برجسته سازی نام و سایر موارد مورد نیاز در روی کارت از قبیل شماره حساب فرد و اطلاعات مبتنی بر کاراکتر توسط ماشینهای مخصوصی با سرعت و توان بالایی صورت می گیرد.