نشریه

مجلدی است که بصورت دوره‌­ای منتشر می­شود. انتشار آن، بسته به خود نشریه، ممکن است دوهفته‌­نامه، ماه‌نامه، دو ماه‌نامه یا حتی سال‌نامه باشد. از این حیث، نشریات علمی تفاوتی با مجلات محبوب ندارند. ولی برای تفکیک این دو از یکدیگر، باید تفاوت­هاشان را بیشتر بشناسیم. 

نشریه

مجلات محبوب، همان‌طور که از اسمشان مشخص است، بیشتر جنبه تفریحی دارند. مخاطب این مجلات خوانندگان عام هستند که می‌خواهند اوقات فراغت خودشان را با مطالعه مطالب جالب عمومی یا یک حوزه خاص بگذراند. بهترین انتخاب این افراد می‌تواند همین مجلات محبوب باشد. ولی مخاطب نشریات علمی محققان و پژوهش‌گرانی هستند که هدفشان از خواندن مقالات علمی، کسب دانش تخصصی در یک حوزه دانشگاهی خاص میباشد. این افراد برای نوشتن مقالات خودشان باید اشاره کنند که اطلاعاتشان را از چه منبعی استخراج کردند. اگر شما در مقاله علمی خودتان اشاره کنید که اطلاعاتتان را از مقاله یک مجله محبوب آوردید، به احتمال خیلی زیاد مقاله شما برای چاپ پذیرفته نمیشود. پس، در کارهای علمی-پژوهشی، اعتبار منابع علمی خیلی مهمه و از این حیث، تفکیک بین مجلات محبوب و نشریات علمی خیلی اهمیت دارد.

نشریه