نمونه چاپ افست کاتالوگ

طراحی و چاپ انواع کاتالوگ

  • در ابعاد A4, A5، عمودی و افقی
  • در ابعاد B4, B5، عمودی و افقی
  • خشتی در تمامی ابعاد
  • چاپ انواع مجله و سایر نشریات